برای تماس مستقیم کلیک کنید
نکات طراحی سقف برای منزل شما
menusearch
taknamasazanco.ir

نکات طراحی سقف برای منزل شما

به وب سایت شرکت تک نماسازان خوش آمدید
برای ارائه خدمات دکوراسیون داخلی و سازه های پیش ساخته با بروزترین طرح های دنیا در خدمت شما هستیم

۱۳۹۵/۶/۲۴ چهارشنبه
(0)
(0)

نکات طراحی سقف برای منزل شما

نکات طراحی سقف برای منزل شما
ھنگامی که استادکاران ماھر و خوش قریحه دنیای کھن یکی پس از دیگری در گذشتند، بر جزییات برجسته سقف ھا نیز ھمین رفتند. احیای عناصر معماری در مواد مدرن، مانند ترکیبات رزین و وینیل، شرکت ھایی را که پوشش ھایی برای دیوارھا می‌سازند، بر آن داشته تا چنین جزئیاتی را در کاغذ دیواری ھا که به آسانی می‌شود روی آنھا کار کرد، طراحی کنند. امروزه بسیاری از کتاب ھایی که درباره دیوارپوش ھا ھستند، ترنج ھای سقفی و دیگر الگوھای موزون را نیز ترسیم می‌کنند که برای طراحان بسیار سودمند خواھد بود. اگر یک طراح، الگو یا ترنج دلخواه خود را نیابد، می‌تواند طرح مناسبی را از درون یک الگوی بزرگتر از دیوارپوش ھا برگزیند و جدا کند. ھنگامی که برای سقف به بیش از یک ترنج نیاز باشد، می‌توان کل سقف را با ھمان الگوی به کار رفته در دیوارھا یا با آمیزه ای از الگوھا زینت بخشید. البته اگر سقف با ھمان یک الگو پوشانده شود، کل اتاق واقعاً بزرگتر به نظر می‌رسد و نیز با کم کردن تضادھا، محیط ھای کوچک، بزرگتر جلوه می‌کنند.
معموً معماران داخلی از این پدیده بصری بھره می‌گیرند. بدین ترتیب، اگر سقف و دیوارھای اتاق خوابی کوچک را با کاغذ دیواری ھایی که طرح کسان دارند، بپوشانید، فضا بزرگتر از حالتی به نظر می‌رسد که سقف را رنگ کنید یا الگوھای متفاوتی را برای سقف و دیوار به کار برید. حاشیه ھای متوازن را می‌توان برای پیرامون سقف به کار گرفت تا از این طریق حظ بصری حاصل آید. اتصال گوشه ھا باید چنان باشد که ھمان جزییات الگوی حاشیه ھا را به دست دھند. بر پایه این شیوه می‌توان جلوه ای حرفه ای پدید آورد. اگر خودتان بخواھید سقف بزرگی را با کاغذ بپوشانید، کاری بسیار ھراس انگیز خواھد بود. احتماً این فکر که باید با یک تکه کاغذ چسبناک که از سقف آویزان است، کار کنید و در ھمین حال، از گوشه ای به گوشه دیگر بروید، آب سردی بر شعله اشتیاق تان خواھد ریخت. بی تردید، دشوار است که دائم از نردبانی با و پایین بروید و آن را به جلو ھل بدھید و در این میان، کاغذی را که به سقف چسبانده اید، با دست فشار دھید.
اگر برای اولین بار است که این کار را انجام می‌دھید، بھتر است از سقف یک حمام کوچک شروع کنید؛ و البته چه خوب است که کسی باشد تا به شما کمک کند و چند کلمه تشویق آمیز نیز بشنوید. ھمچنین، در این کار، نردبان ھای تاشو کمک می‌کنند که برخی از مشکلات حل شوند. ھر چند اگر به جای تجربه، به دنبال نتیجه مطلوب باشید، منطقی تر است که یک نصاب حرفه ای را بر این کار بگمارید ( چون او به سادگی با نردبانش در اتاق راه می‌رود! ) پوشاندن سقف ھا با کاغذھای مخصوص، شیوه ای است در تزیین که سراسر درون خانه را جلوه ای زیبا می‌بخشد.
▪ ترنج و لوستر
وقتی یک ترنج برای جای چراغ اتاق در نظر گرفته می‌شود، جای آن را به سادگی می‌توان روی سقف تعیین کرد. اما برای اتاقی که لوستر
مرکزی ندارد، دکوراتور باید سقف را اندازه گیری کند تا فواصل اطراف مساوی در بیایند. اتاق ھای مستطیل شکل ھم مانند اتاق ھای مربعی برای آویز لوستر مناسب اند. برای جاھایی با سقف ھای باریک و دراز ( مثل راھرو) یک سری آویز لوستر ( عموماً تعداد فرد: مثل ٣ تا، 5 تا ) مناسب تر است. از لحاظ بصری مناسب تر است که یک آویز بزرگ در وسط و تعدادی آویز کوچک در اطراف سقف باشد؛ یا ( در مورد آویز5 تایی) یک در میان کوچک و بزرگ باشند.

نمونه کارهای اجرایی شرکت
تماس با ما
کانال تلگرام ما
اینستاگرام ما

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر