برای تماس مستقیم کلیک کنید
توجه به نکات دکوراسیون و نورپردازی در آشپزخانه
menusearch
taknamasazanco.ir

توجه به نکات دکوراسیون و نورپردازی در آشپزخانه

به وب سایت شرکت تک نماسازان خوش آمدید
برای ارائه خدمات دکوراسیون داخلی و سازه های پیش ساخته با بروزترین طرح های دنیا در خدمت شما هستیم

۱۳۹۵/۶/۲۵ پنج شنبه
(0)
(0)

توجه به نکات دکوراسیون و نورپردازی در آشپزخانه

توجه به نکات دکوراسیون و نورپردازی در آشپزخانه
در این مطلب قصد داریم به نکات نورپردازی در آشپزخانه منزل بپردازیم،چنانچه آشپزخانه شما باز باشد، به جھت آنکه تغییری در زاویه دید افرادی که بیرون از آشپزخانه ھستند و به عبارتی فضای داخلی آشپزخانه در معرض دید آنھا می باشد، استفاده از چراغ ھای سقفی آویزان به صورتی که روی پیشخوان آشپزخانه واقع گردد، علاوه بر آنکه توجه سایرین را از داخل آشپزخانه به این سطح معطوف می سازد، در فضاھای بزرگ تر به نحوی خاص ارتفاع فضا را نیز کاھش می دھد. در ھمین راستا و برای تاثیر بیشتر، استفاده از رنگ ھای شاد و زنده که متضاد با رنگ زمینه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.
اما اگر کابینت ھایی از جنس چوب و به رنگ تیره را انتخاب کرده اید، می توانید از ادغام نورھای زرد و نورھای سرد کمک بگیرید تا حس تعادل به محیط داده شود. این در حالی است که در خصوص مورد اول (رنگ حاکم روشن و سفید و کابینت ھا و... رنگ روشن و شاد) تابش نور زرد کفایت می کند.
در خصوص آشپزخانه ھای کوچک آنچه مورد توجه و تاکید ھمگان (طراحان داخلی) می باشد، بھره کافی بردن از منابع نوری (مصنوعی و یا طبیعی)است. به صورتی که حتی کمترین سایه ای از تابش نوری که به اشیا تابانده می شود، ایجاد نگردد. ھمین طور پاکیزه نگه داشتن این چنین فضای کوچکی در کنار این گونه نورپردازی باعث بزرگ تر به چشم آمدن آن می گردد. بحث نورپردازی در نوع مخفی و یا موضعی آن به سبب ایجاد سایه ھایی که دارند می بایست به صورتی اصولی اجرا شود. زیرا این گونه نورپردازی برای مدت زمان طولانی خسته کننده و کسل آور می باشند. لذا در ھنگام طراحی و شیوه نورپردازی آشپزخانه، آنچه به عنوان ٣ اصل اولیه که در ابتدای بحث مطرح شد باید مورد توجه خاص قرار گیرد. زیرا عکس مطلب فوق نیز صادق است و چنانچه تابش نور به صورتی مستقیم و در نتیجه روشنایی بیش از حد ایجاد شود، باعث پیدایش ناراحتی در چشم و بروز سردرد می شود. اما چنانچه از منابع نوری و حالتی که ھر کدام در فضا ایجاد می کنند به موقع و به نحو احسن استفاده شود، شاھد این چنین مسائلی نخواھیم بود. این که فضایی مدرن ساخته اید یا سنتی، خود رابطه ای مستقیم با نورپردازی دارد. استفاده از ھالوژن ھا که نوری موضعی از خود ساطع می سازند و یا لامپ ھا و چراغ ھای پایه داری که قابلیت تنظیم جھت تابش را دارند، در یک طراحی مدرن تاثیر بسزایی خواھند داشت. در عین حال بھره گیری از لامپ ھایی که نوری زردتر و ھمچنین گرم تر را دارند، ترکیبی مناسب برای آشپزخانه ای سنتی می باشد و البته تنھا نوع نور و لامپ نیست که بر روند مدرن سازی یا سنت گرایی تاثیر می گذارد، انتخاب و نصب لوستر و چراغ ھای آشپزخانه عامل بعدی است.
▪ نکاتی کوتاه و پایانی:
1)استفاده از میزھای تاشو در فضاھای کوچک که بر روی دیوار نصب می شوند.
٢ )ھماھنگ ساختن صندلی ھا در ھنگام طراحی و یا خرید، به