برای تماس مستقیم کلیک کنید
دکوراسیون بی نظیری داشته باشید
menusearch
taknamasazanco.ir

دکوراسیون بی نظیری داشته باشید

به وب سایت شرکت تک نماسازان خوش آمدید
برای ارائه خدمات دکوراسیون داخلی و سازه های پیش ساخته با بروزترین طرح های دنیا در خدمت شما هستیم

۱۳۹۵/۱۰/۲۴ جمعه
(0)
(0)

دکوراسیون بی نظیری داشته باشید

دکوراسیون بی نظیری داشته باشید

در خلق ھر اثر ھنری ھدف ھنرمند این است که نتیجه مشاھدات و برداشت ھای خود را از طبیعت و نیز تاثیر این مشاھدات بر خودش را به بیننده منتقل کند. درباره مقوله زیبایی و زیباشناسی نظریات مختلفی وجود دارد. آیا زیبایی فقط این است که از فرمی لذت ببریم ؟ این لذت بردن ناشی از چیست؟ آیا فقط یک احساس خاص لذت و شادی است یا فراتر از آن آیا فرم و شکل باعث ایجاد تحول شده است ؟ از مجموع این سوالات می‌توان نتیجه گرفت که ھر اثر ھنری تلفیق حس، انگیزه، فرم، شکل، رنگ و نور است. این عوامل با ھم تداخل پیدا کرده تا یک خصوصیت ذھنی یا یک نیاز بشری را به بیننده منتقل کنند. لذت بردن از آثار ھنری نسبی است و به تجربیات قبلی بیننده نیز بستگی دارد. به عبارت دیگر سلیقه انسان در نوع انتخابش از زیبایی به دلیل تجربیات پیشین او متفاوت است.
در طراحی داخلی ساختمان نیز آنچه باعث می‌شود نماھا جلوه خاص تری پیدا کنند، نوع نورپردازی و رنگ آمیزی ساختمان است. به طور کلی یک طراح خوب کسی است که ھنگام طراحی در ھر زمینه ای، برای ساخت و تھیه رنگ ھای مورد استفاده خود آینده نگری داشته باشد. از آنجایی که معموًلا بین مرحله طراحی و مرحله زمان ساخت اشیا یک فاصله زمانی وجود دارد، طراح باید ھمیشه آینده را در نظر بگیرد نه زمان حال را. اطلاع از فرھنگ و زمینه ھای فعالیت و علایق مردم در نقاط مختلف دنیا می‌تواند یک معیار مناسب برای ساخت وسایل و امکانات مورد علاقه آنھا و در نتیجه روش بھتر باشد. با مراجعه به فرھنگ و آداب و رسوم خود، می‌توانیم بافت ھا و فرم ھای زیبایی را بیابیم و از آنھا در زندگی روزمره خود استفاده کنیم. وازارلی یکی از ھنرمندان معروف که در زمینه رنگ کارھای باارزشی انجام داده، می‌گوید: من طبیعت را دیده و از آن الھام می‌گیرم و سپس با منطق و استدل و محاسبات ھندسی مشاھدات خود را در تابلوھا و فرم ھایم به کار می‌گیرم و تصاویر سه بعدی می‌سازم.
وازارلی با استفاده از ترکیبات رنگ ھا و سطوح ھندسی و تلفیق آنھا با ھم کارھای بی نظیری انجام داده که به عنوان کارھای تزئینی در ھمه جا می‌توان از آنھا استفاده کرد. او در بعضی از این سطوح ھندسی، به وسیله رنگ ھایی که در سطوح با و پایین و جھت ھای دیگر زده ایجاد حرکت کرده است. در بعضی از کارھای او بیننده تصور می‌کند تمام خطوط حرکت می‌کنند. رنگ یکی از جالب ترین جنبه ھای دکوراسیون است.
طراحان دکوراسیون امروزی تقریباً ھمه قوانین سابق در ارتباط با استفاده از رنگ ھای گوناگون و ترکیب آنھا با یکدیگر را در ھم شکسته اند و نتیجه آن شده که ھر رنگی را می‌توان در دکوراسیون منزل به کار برد. دیگر مرزھا و محدودیت ھای گذشته در کاربرد رنگ ھا در دکوراسیون رعایت نمی‌شوند و شاید به ھمین دلیل انتخاب مجموعه رنگی دلخواه برای دکوراسیون یک خانه مشکل تر شده باشد اما ھنوز راه ھایی برای تشخیص مجموعه رنگی مناسب برای ھر خانواده وجود دارد.
امروزه بیش از ھر چیز به سلیقه و روحیات ساکنین خانه توجه می‌شود. ھر یک از ما احتماً ایده ھایی درباره رنگ ھای مورد علاقه خود داریم و انتخاب و سلیقه ما اغلب بھترین راھنما برای انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای محل زندگی و منزلمان است. اگر به یک پارچه کنفی رنگ پریده، ک رومیزی بنفش پررنگ یا لباس ھایی به رنگ ھای زنده و درخشان تمایل دارید، اینھا می‌توانند راھنمای شما در انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای منزلتان باشند. در قدم اول کلیه لوازمی که در منزل دارید و آنھا را به خاطر رنگ شان دوست می‌دارید، در یک جا جمع کنید. این وسایل ممکن است عبارت باشند از یک روسری، یک سرویس بشقاب، صابون یا کارت تبریک یا ھر آنچه به واسطه رنگش مورد پسند شماست. فراموش نکنید علاوه بر این، رنگ ھا بر واکنش ھای روانی و فیزیولوژیکی و پوست انسان تاثیر بسزایی دارند. استفاده از رنگ ھای مکمل توام با آگاھی، قدرت چیدمان را بیشتر کرده و باعث ایجاد جذابیت می‌شود. اصوً رنگ ھای سفید نور را منعکس و رنگ ھای تیره آن را جذب می‌کند به عنوان مثال رنگ قرمز تاثیر زیادی روی متابولیسم بدن انسان می‌گذارد و باعث تشدید گردش خون و ضربان قلب می‌شود. رنگ آبی ملایم است و عکس العمل ھای رنگ قرمز را ندارد. آبی ایجاد آرامش می‌کند.
رنگ زرد کروماتیک،زردی است که بسیار روشن است و سریع چشم را می‌گیرد. برای تشدید حالت این رنگ از یک سطح سیاه استفاده می
شود. به عبارت دیگر وجود رنگ سیاه در کنار رنگ زرد باعث تشدید آن می‌شود. رنگ ھا در فرھنگ ھای مختلف معانی متفاوتی دارند مثلا ًرنگ سفید در فرھنگ ایران سنبل آزادی و سبکبالی است اما ھمین رنگ در چین سنبل سوگواری است یا رنگ سیاه در بسیاری از فرھنگ ھا سنبل عزا و سوگواری است، در حالی که در کشور مصر این رنگ به منزله تولد دوباره محسوب می‌شود و آن را مقدس می‌شمارند. انتخاب رنگ مناسب برای پوشش دیوارھا اولین قدم در طراحی رنگی برای دکوراسیون ھر اتاق است. یکی از فضاھای خانه که انتخاب پوشش رنگی مناسب نقش فراوانی در زیبایی بصری و ایجاد آرامش درونی دارد، اتاق خواب است که امروزه به دلیل افزایش مشغله ھای اجتماعی در برخی منازل اتاق کار نیز محسوب می‌شود ولی به طور کلی اتاق خواب، محلی است برای آرامش افراد، استراحت کردن و به سر بردن اوقات بیکاری و خوشی در آن محل و به ھمین دلیل باید از امکانات ویژه ای برخوردار باشد. از آنجا که اتاق خواب شخصی ترین قلمرو فرد در خانه به شمار می‌رود، در طراحی دکوراسیون و انتخاب رنگ آن باید پیش از ھر چیز سلیقه و نیازھای شخصی صاحب آن را در نظر گرفت. با این وجود نباید از اصول طراحی رنگ در دکوراسیون و تاثیرات ناخودآگاھی که ھر یک از خانواده ھای رنگی روی روح و روان ما به جا می‌گذارد، غافل شد. یک اتاق خواب باید ھمواره فضایی آرامش بخش و راحت باشد که مکانی مناسب برای خواب و استراحت را فراھم آورد.
در طراحی یک اتاق خواب آرام و رمانتیک بھترین راه در نظر گرفتن روحیه و خواسته ھای فرد است که با پیاده سازی آنھا می‌توان از آرامش خاصی در محیط بھره برد. در به کارگیری اصول رنگ آمیزی در اتاق خواب توجه به این نکته که استفاده از رنگ ھای درخشان با اینکه تاثیر فوق العاده ای در زیبایی اتاق دارند، ولی خسته کننده بوده، در درازمدت باعث آزار فرد در زمان استراحت می‌شود، از اھمیت ویژه ای برخوردار است. بھترین نوع رنگ آمیزی برای اتاق خواب ترکیب رنگ ھای زرد و سبز است. با این حال این نکته را نیز باید به خاطر سپرد که غالب شدن رنگ سبز بر زرد در یک اتاق نشیمن بر جذابیت و زندگی در آن می‌افزاید اما در یک اتاق خواب اختصاصی قسمت اعظم فضا به رنگ زرد، سادگی و آرامشی که لازمه یک اتاق خواب است به آن می‌بخشد، حال آنکه غالب شدن رنگ سبز در اتاق خواب بیش از میزان زم به فضا شور و انرژی می‌بخشد. استفاده از ترکیب رنگ ھای ھارمونیک که در چرخه رنگ در کنار یکدیگر قرار گرفته اند نیز در دکوراسیون یک اتاق خواب می‌تواند بسیار موفقیت آمیز باشد به عنوان مثال استفاده از تنالیته ھای مختلف رنگ بنفش و سبز در کنار یک رنگ روشن متضاد مانند کرم فضایی زیبا می‌آفریند. آنچه باید در طراحی رنگی دکوراسیون یک اتاق خواب ھمواره در نظر گرفته شود، این است که نه تنھا انتخاب مجموعه ای از رنگ ھا بلکه میزان به کارگیری آنھا و سطوحی که اشغال می‌کنند، در مقایسه با ھم نیز از اھمیت بسزایی برخوردار است. ھمچنین ایجاد رابطه میان سطوح رنگی گوناگون با استفاده از جزئیاتی چون یک قاب عکس، حاشیه ھای کاغذ دیواری نصب شده به دیوار، تکرار طرح خاصی روی ملحفه و روبالشی ھا یا حتی قرار دادن یک جفت آباژور یا گلدان روی پاتختی ھا یا میز آرایش می‌تواند به دکوراسیون یک اتاق انسجام و ھماھنگی بیشتری ببخشد.
ھمانطور که گفته شد، اعمال سلیقه شخصی فرد در نحوه چیدمان و رنگ آمیزی اتاق خواب حرف اول را می‌زند. بنابراین بھترین گزینه ھای رنگ برای اتاق خواب افرادی که به دنبال فضای گرم سنتی ھستند، رنگ ھای گرمی چون طلایی، نارنجی، قرمز پرمایه و آجری است که عامل مھمی در ایجاد نمایی باشکوه و گرم در یک دکوراسیون شرقی به شمار می‌روند. علاوه بر به کارگیری این رنگ ھا در فضای اتاق استفاده از پارچه ھای زینتی شرقی، پارچه ھای سوزن دوزی و قلم کار غنا و جذابیت این دکوراسیون را دوچندان می‌کنند. در مقابل دکوراسیون ھای سنتی، دکوراسیون ھای تک رنگ قرار گرفته اند که با به کارگیری تنالیته ھای مختلف، فضایی آرام و یکنواخت را می‌آفرینند. اتاق خوابی مشتمل بر رنگ ھای روشن سفید و زرد را علاوه بر اینکه نمایی آفتابی و پرنشاط در برابر دیدگان بیننده قرار می‌دھد، تاثیر فوق العاده ای در برقراری آرامش در فضا خواھد داشت. انتخاب رنگ در اتاق کودکان خود از قواعدی جداگانه برخوردار است. کودکان ١٢ تا ١6 ساعت از وقت شان را در اتاق شان پر می‌کنند.
در حقیقت اتاق خواب کودکان، قلمروی مخصوص به آنان است. آنجا برای آنان ھمچون جھان بزرگی تصور می‌شود که در آن بازی می‌کنند، در رویاھای خود فرو می‌روند و کتاب می‌خوانند. از آنجا که روحیه کودکان بسته به سن و جنس شان با ھم فرق دارد، در نظر گرفتن روحیات آنھا در چیدمان و رنگ آمیزی اتاق برای ایجاد فضایی مملو از آرامش و تخیلات کودکانه از اھمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر در نظر گرفتن این مساله که فعالیت و بازی، یکی از ارکان اصلی رشد و یادگیری ھر کودک است که در ارتباط با فضا و محیط، رشد شخصیتی و اجتماعی او را شکل می‌دھد و به ھمین دلیل فضاھای مرتبط با فعالیت کودکان باید دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی، ذھنی، عاطفی و اجتماعی آنان باشد، این را نیز نباید فراموش کرد که انتخاب رنگ اتاق کودک باید در تناسب با مقطع سنی وی انجام گیرد. در طول سال اول زندگی رنگ ھای ملایم برای اتاق کودکان بھترین انتخاب ھستند، چرا که نوزاد به نور و سایه بیشتر توجه نشان می‌دھد تا تفاوت رنگ ھا.
از این رو اتاق خواب نوزادان باید با رنگ ھای روشنی مانند سفید و کرم یا رنگ ھای زرد، صورتی، آبی یا سبز روشن رنگ آمیزی شود. ھرچه کودک بزرگ تر می‌شود با به کارگیری رنگ ھای شاد و درخشان در اتاق می‌توان فضایی جذاب و سرشار از انرژی و تحرک برای او فراھم آورد. کودکان رنگ ھای تابناک و درخشنده را از آن جھت که تصور کودکانه آنھا را برمی انگیزد و آنان را به آفرینش و خلاقیت تشویق می‌کند، دوست دارند. اصوًلا کودکان تا قبل از ھفت سالگی بسیار خیالپرداز بوده و دنیای تخیلی خاص خویش را دارند. بسیاری از آنان دنیا را آن طور که باید باشد مجسم می‌کنند، نه آنگونه که ھست و ھمین امر باعث می‌شود ترجیح دھند به جای وقت گذراندن در یک اتاق معمولی، اوقات شان را در یک سفینه فضایی یا یک قایق بگذرانند. بنابراین صحبت کردن با کودک و پرسیدن علایق او و اینکه دوست دارد محیط اش چگونه آراسته شود، راه خوبی است که طراحان برای ساخت یک اتاق ایده آل برای کودکان که در آن بتوانند محیط خود را بیافرینند و استعداد وجودی خود را کشف کنند، پیشنھاد می‌دھند. معموًلا دختران، فضایی رمانتیک و رویایی و پسران، اتاقی با رنگ ھای پرسایه و شاد با کنتراست نظیر آبی و سبز را می‌پسندند. دختران دکوراسیونی مملو از رنگ ھای صورتی، سفید و بنفش، تور، روبان و حریر و فضایی فانتزی و رویاگونه را ترجیح می‌دھند. از این رو توجه به جزئیات ریز و کوچک در اتاق دختران اھمیت بیشتری می‌یابد. البته در دنیای امروز طراحان معتقدند باید از محدود کردن انتخاب کودکان در رنگ دکوراسیون اتاق شان پرھیز کرد و به خاطر داشت که الزاماً نباید اتاق دختران صورتی و اتاق پسران آبی باشد. اگرچه استفاده از رنگ ھای روشن و طرح ھای شاد که مورد پسند کودکان بوده و موجبات تحریک خلاقیت آنھا را فراھم می‌آورند، در اتاق کودکان توصیه می‌شود، اما ھمواره باید دقت کرد که دکوراسیون اتاق کودکان در عین بشاشیت و شادی، بیش از اندازه شلوغ نباشد تا موجب بیقراری و سلب آرامش کودک نشود.


منبع:روزنامه سلامت
نمونه کارهای اجرایی شرکت
تماس با ما
کانال تلگرام ما
اینستاگرام ما


نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر