برای تماس مستقیم کلیک کنید
چگونه یک اتاق جوان پسند داشته باشیم؟
menusearch
taknamasazanco.ir

چگونه یک اتاق جوان پسند داشته باشیم؟

به وب سایت شرکت تک نماسازان خوش آمدید
برای ارائه خدمات دکوراسیون داخلی و سازه های پیش ساخته با بروزترین طرح های دنیا در خدمت شما هستیم

۱۳۹۷/۱۱/۶ شنبه
(1)
(0)

چگونه یک اتاق جوان پسند داشته باشیم؟

چگونه یک اتاق جوان پسند داشته باشیم؟

جوانان بيش از سایر اعضای خانواده به فضایی مستقل اما در دل خانواده نياز دارند که باید با حمایت و یاری والدین و سليقه خودشان فراھم شود.

اتاق یک جوان باید امکانات و وسایلی تقریبا نزدیک به یک خانه مجزا را در خود جای دھد زیرا نيازھای جوانان به عنوان افرادی بالغ و کامل فضایی مستقل را می‌طلبد که در آن امکان زندگی و مطالعه ھمراه با آسایش و دور از رفت و آمد و فعاليت ھای جاری در خانه را داشته باشند.

 

این اتاق باید دارای فضا و امکانات کافی برای نشستن، خوابيدن، استراحت، کار، مطالعه و سرگرمی ھای مورد علاقه جوانان مانند کامپيوتر و لوازم صوتی باشد. علاوه بر اینھا در اتاق جوان باید امکان پذیرایی از چند دوست نيز فراھم باشد.

 

این اتاق چند منظوره باید مضاف بر لوازم و مبلمان مورد نياز مقدار زیادی از وسایل شخصی، لباس ھا، کيف ھا، کفش، کتاب و خرده ریز ھای بی شمار را نيز در خود جای دھد. به این ترتيب اھميت استفاده بھينه از ھر سانتيمتر مربع آن بدیھی است. اتاق ھای چندمنظوره باید به دقت بيشتری طراحی شوند تا حداکثر استفاده از فضای موجود به عمل آمده و ھر یک از ملزومات اتاق در جایی مناسب و قابل استفاده قرار گيرند درحالی که فضای کافی برای حرکت در ميان آنھا و ھمچنين باز و بسته شدن درھا و کشوھا باقی بماند.

 

به عنوان یک جوان اگر می‌خواھيد اتاق تان را از نو طراحی کنيد یا دکوراسيون و چيدمان آن را تغيير دھيد بيش از ھر چيز فھرستی از فعاليت ھایی که اغلب در اتاق خودتان انجام می‌دھيد تھيه کنيد سپس ليستی از وسایل مورد نيازتان که باید خریداری کنيد بنویسيد.

مبلمان مورد نياز برای اتاق شما احتما شامل یک تختخواب، صندلی، یا مبل راحتی برای نشستن یک یا دو مھمان و ميز و صندلی کار است.اصلی ترین وسيله در اتاق خواب تخت است. پيش از ھر کار تصميم بگيرید به چه نوع تختی نياز دارید.


در حقيقت این نقطه شروع برنامه ریزی و طراحی شما برای دکوراسيون اتاق است. شکل ظاھری تختخواب شما سبک دکوراسيون اتاق را تعيين می‌کند، اما راحتی آن از بيشترین اھميت برخوردار است. انتخاب تشک شاید از انتخاب تخت نيز مھم تر باشد.


چون خوابيدن روی تشکی که برای بدن شما مناسب نيست می‌تواند به درد پشت و کمردردھای طونی منجر شود.


اگر تشک فنری خریداری کردید به خاطر داشته باشيد چند بار در سال برای قرارگيری آن روی تخت را از با به پایين و پشت به رو تغيير دھيد تا فنرھای داخل تشک یکسان فرسوده شوند. از آنجا که اتاق خواب ھا در آپارتمان ھای امروزی اغلب کوچک ھستند بھترین روش برای مبله کردن اتاق استفاده از وسایل چندمنظوره است.

 

به عنوان مثال بھتر است تختخوابی بخرید که بتوان از آن به عنوان یک کاناپه نيز استفاده کرد. تختخواب ھایی که دیواره کوتاھی در دو طرف دارند به راحتی با افزودن چند کوسن به یک کاناپه تبدیل می‌شوند یا ممکن است مبل یا کاناپه تختخوابشو خریداری کنيد.

 

در این صورت در طول روز تختخواب جایی را اشغال نمی‌کند. یک انتخاب دیگر برای اتاق ھای خيلی کوچک استفاده از تختخواب ھای کم جاست. این تخت ھا پس از جمع شدن به موازات دیوار قرار می‌گيرند و فضای اتاق را برای حرکت آسوده باز می‌گذارند.

 

یک راھکار دیگر قرار دادن تختخواب در ارتفاع است به این ترتيب فضای زیر تحت در اختيار شما باقی می‌ماند. با استفاده از تختخواب ھای پایه بلند می‌توان از فضای زیر تخت برای قراردادن ميز تحریر، ميز کامپيوتر و یا کتابخانه سود برد.

 

وجود یک ميز کوچک در کنار تخت مورد نياز است تا از سطح روی آن برای قراردادن یک چراغ مطالعه، ساعت زنگ دار و احتما یک ليوان آب یا کتابی که قبل از خواب مطالعه می‌کنيد استفاده کنيد. این ميز کوچک ممکن است با یک طبقه نصب شده به دیوار کنار تخت جایگزین شود و یا در مواردی که به فضای بيشتری برای نگھداری از وسایلتان نياز دارید می‌توان به جای آن از یک جعبه چوبی استفاده کرد.


در این صورت ھم از فضای داخل جعبه سود می‌برید و ھم از سطح روی آن به عنوان ميز کنار تخت استفاده می‌کنيد، اگر فضای اتاق به اندازه ای کوچک است که امکان قرار دادن ميزی در کنار تخت وجود ندارد، یک طبقه به اندازه عرض تختخواب در قسمت بالای تخت و در ارتفاع مناسبی از آن روی دیواری که تخت به آن تکيه دارد نصب کنيد.برای تامين فضای لازم برای نگھداری از لباس ھا، کتاب ھا و سایر وسایل از تمام امکانات و زوایای اتاق بھره بگيرید.


اگر اندازه اتاق در حدی است که از تختخواب معمولی استفاده کنيد آن را از نوع کشودار انتخاب کنيد تا بتوانيد از فضای زیر تخت برای وسایل دیگر بھره بگيرید و یا با قرار دادن چند جعبه با ارتفاع مناسب در زیر تخت از این فضا سود ببرید.

 

ميز تحریر یا ميز کامپيوترتان می‌تواند یک ميز سه گوش کوچک در زاویه دو دیوار اتاق باشد. اگر جای کافی برای یک ميز کامپيوتر معمولی دارید ممکن است آن را در زیر پنجره جایی از دیوار که معمولا استفاده نمی‌شود قرار دھيد. ميزی انتخاب کنيد که طول و عرض کمتری داشته باشد اما
دارای طبقات متعددی برای قرار دادن وسایل جانبی کامپيوتر باشد.از دیوارھای روشن اتاق به عنوان بومی سفيد برای معرفی سطوح رنگی کوچک تر با رنگ ھای درخشان و مورد علاقه تان بھره بگيرید.

 

دیوارھای سفيد یا کرم روشن شاید برای جوانان کمی کسل کننده به نظر برسند اما در عوض این سن را دارند که به شما امکان می‌دھند ھر چند گاه یک بار رنگ سایر وسایل اتاقتان را بدون نگرانی از ھماھنگی آن با رنگ دیوارھا تغيير دھيد.

 

منبع : روزنامه تھران امروز

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر