برای تماس مستقیم کلیک کنید
چگونه دکوراسیون داخلی بدون استرسی داشته باشیم؟
menusearch
taknamasazanco.ir

چگونه دکوراسیون داخلی بدون استرسی داشته باشیم؟

به وب سایت شرکت تک نماسازان خوش آمدید
برای ارائه خدمات دکوراسیون داخلی و سازه های پیش ساخته با بروزترین طرح های دنیا در خدمت شما هستیم

۱۳۹۵/۱۱/۸ جمعه
(0)
(0)

چگونه دکوراسیون داخلی بدون استرسی داشته باشیم؟

چگونه دکوراسیون داخلی بدون استرسی داشته باشیم؟
در یک فضا عوامل مختلفی ھمچون رنگ، نور، لوازم موجود، تعداد و نحوه چیدمان آنھا و بسیاری موارد دیگر وجود دارند که روی روحیه افراد خانواده تاثیر مستقیمی می‌گذارند. در نتیجه با قصد ایجاد خانه ای بدون استرس می‌بایست ھمه این موارد و تاثیرات ناشی از آنھا به صورت کامل مورد توجه قرار گیرند که در اینجا به تک تک آنھا به صورت گذرا خواھیم پرداخت.


رنگ: از آنجا که ھر یک از رنگ ھا تاثیر خاصی را بر روی روح و روان ما می‌گذارند. ھنگام انتخاب رنگی برای یک فضا به نوع کاربرد آن محیط،خصوصیات افراد ساکن و ھمچنین تاثیرات ناشی از آن بسیار توجه کنید. از میان رنگ ھا معموًلا رنگ ھای سرد آرامبخش تر از رنگ ھای گرم ھستند ولی تاثیر شادی آفرینی و انرژی بخش رنگ ھای گرم نیز از جایگاه ویژه ای برای دوری از استرس برخوردار است.


نور: برای فضای خانه تاننور کافی در نظر بگیرید. میزان نور و ھمچنین کیفیت آن تاثیر مستقیمی بر روی جسم و روح انسان می گذارد. معموًلا افرادی که در نور کم زندگی و کار می‌کنند، انسان ھای افسرده و پریشانی ھستند حال آنکه نور زیاد به خصوص بھره مندی از نور خورشید، انرژی مضاعفی را ایجاد کرده و خمودگی و کسلی را از بین می‌برد. از آنجا که نورھا نیز رنگ دارند، ھمان تاثیرات رنگ مورد نظر را به ھمراه خواھند داشت لذا در انتخاب منابع نورزا برای فضای خانه تان توجه بیشتری کنید. به عنوان مثال انتخاب نور سفید حاصل از لامپ مھتابی به تنھایی فضای دلگیر و افسرده کننده را سبب می‌شود ولی اگر با نور زرد جایگزین شده و یا لااقل تلفیق شود، چنین نتایجی را نخواھد داشت.


لوازم دکوراسیونی: لوازم دکوراسیونی و کاربردی خانه از چند جنبه روی روح و جسم افراد خانواده تاثیر می‌گذارند:
١ ) فرم و مدل: ھنگامی که به قصد خرید یکی از لوازم دکوراسیونی و کاربردی مانند مبلمان، صندلی، تختخواب،میز پذیرایی، میز غذاخوری و غیره


به فروشگاه ھای مربوطه مراجعه می‌کنید، بیش از شرایط ظاھری آن و جنبه زیبایی شناسی، به نحوه کاربرد و تامین راحتی و آرامش مورد نیازتان اھمیت دھید. خستگی جسم و تنش ھای روح، پس از برگشت به خانه، با نشستن روی مبلی ھرچند زیبا و گرانقیمت ولی نامناسب، اگرچه دیگر تسھیلات لازم فراھم شده باشد، از بین نخواھد رفت.


٢) نحوه چیدمان: به طور قطع شما نیز تجربه ورود به فضایی پر از لوازم دکوراسیونی و کاربردی و ھمچنین خرده ریزھای تزئینی را در مکانی نامتناسب به لحاظ وسعت آن ھم با این انبوه لوازم داشته اید، در چنین محیطی اگرچه نھایت سعی بر انتخاب بھترین و زیباترین لوازم شده است. ولی میزان تراکم آنھا در محیط، سبب ایجاد کلافگی و ناآرامی در شما خواھد شد. در خانه بدون استرس می‌بایست فضای کافی برای حرکت ھای آزاد و راحت افراد خانواده با ھر نوع وضعیت جسمانی فراھم شود. لازمه این مساله حفظ فضای خالی در میان لوازم و ھمچنین در نظر گرفتن مسیرھای پرتردد است.


ـ گل و گیاه: در خانهبدون استرس گل ھا و گیاھان طبیعی بسیاری را می‌بینید. حضور طبیعت در فضای خانه به ھمراه شادابی و لطافت بی مثالش، عامل مھمی برای ایجاد آرامش و دوری از اضطراب و ناراحتی ھای روحی است.


ـ تابش نور و جریان ھوا: در چنین خانه ھایی، تعداد پنجره ھا زیاد بوده و امکان ورود نور خورشید به داخل و ھمچنین جریان ھوای تازه به خصوص در فصل بھار بسیار وجود دارد.


ـ صدا: از آنجا که وجود سروصداھای ناھنجار بیرونی سبب سلب آسایش و حتی ایجاد استرس می‌شود، فراھم کردن تمھیداتی برای جلوگیری از ورود آنھا از طریق پنجره ھا، دیوارھا و سقف الزامی است. در ضمن در خانه بدون استرس، می‌بایست ھرگونه صدای ناراحت کننده از بین برود. به عنوان مثال به جیرجیر درھای اتاق ھا و یا کمدھا ھنگام باز و بسته شدن، صدای ناھنجار حاصل از درست کار نکردن ھواکش ھا و یا موتور یخچال و فریزر و موارد دیگری مانند اینھا که ممکن است در ھر مکان با توجه به موقعیت آن وجود داشته باشد می‌توان اشاره کرد. به این ترتیب با حذف کلیه صداھای آزاردھنده در حد امکان، صداھای گوش نواز و روحیه بخش را جایگزین کنید. گوش دادن به موسیقی ھنگام استراحت و ھمچنین صرف وعده ھای غذایی راھکار دیگری برای ایجاد آرامش است.


ـ دمای ھوا: مناسب بودن درجه ھوای موجود در خانه در کلیه فصول سال، از جمله مشخصات یک خانه بدون استرس است.


منبع:بیرتک
نمونه کارهای اجرایی شرکت
تماس با ما
کانال تلگرام ما
اینستاگرام ما

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر